top of page

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek Salamon Mariann e.v. (Továbbiakban: Bibiart Bags) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruházon keresztüli vásárlás szerődéskötésnek minősül.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Az oldal üzemeltetője:

Salamon Mariann kisadózó (KATA) vállalkozó

Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 6/b

Adószám: 66860327-1-41

Nyilvántartási szám: 33214170

Szerződés nyelve: magyar

Email: mariann.salamon@gmail.com

Telefon:+36-20-362-2315

 

A szerződés online úton való megkötésének lépései_

 

1.Vásárlás

 

  • Menjen a SHOP menüpont alá

  • Válassza ki a megrendelni kívánt terméket

  • Válassza ki a mennyiséget

    • Bibiart Bags a megrendelt mennyiségtől függően egyedi időtartamot szabhat a termékek elkészítésére.

  • Adja a kosárhoz (Add to Cart – gomb)

  • A View Cart-ra való kattintás után fizethet Paypal-al, vagy választhatja a Pay offline opciót is, mely esetében banki átutalásra, vagy személyes átvételnél készpénzes fizetésre is van lehetőség.

  • A vásárlásról Bibiart Bags emailben visszaigazolást ad.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Bibiart Bags a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

BibiartBags a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja.

Bibiart Bags akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Bibiart Bags rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Bibiart Bags felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Bibiartbags  részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását BibiartBags külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés Bibiartbags által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön.

2. Fizetés

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

Átutalás: Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát Bibiart Bags által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. A Bibiart Bags kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít.

Paypal:  fizetés a PayPal fizetési felületén keresztül a PayPal mindenkor hatályos feltételei szerint. További feltételek a www.paypal.com oldalon található.

Készpénzes fizetés: A számla minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

 

3. Szállítás:

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

  • Posta: a vételár BibiartBags bankszámláján történő jóváírását követően normál postai küldeményként történik. Vevő kérésére más futárszolgálat is igénybe vehető, ez esetben a szállítási díjak eltérhetnek.

  • Személyes átvétel: 1117 Budapest, Alíz utca 6/b cím alatt, vagy az Allee bevásárló központban előre egyeztetett időpontban a teljes vételár beérkezése után. Valamint lehetőség van helyszínen fizetésre is , de erről előzetes megállapodás szükséges BibiartBags és a Vevő között.

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bibiart Bags semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) a Vevő viseli.

Szállítási költségek:

A szállítás és átvétel kapcsán a BibiartBags által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

Postai csomagként előreutalás esetén Magyarország területére : 1700 Ft

A küldemények típusától és súlyától függő mindenkor hatályos postai díjszabás szerint küldeményenként. A BibiartBags a postai díjszabásban található díjat áfával növelten számlázza Vevő felé.

Külföldre postázás esetén: 4000 Ft.

Személyes átvétel: Ingyenes

 

4. Elállási jog:

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)Korm.rendelet 20.  §-ban foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.  A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Vevő kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a mariann.salamon@gmail.com email címre.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől legkésőbb az Vevő által visszaküldött termék kézhezételétől számított  14 napon belül visszatérítjük a termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. Vevőt a visszaküldés többletköltsége terheli csupán. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

 

5. Szerzői jog:

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás a Bibiart Bags írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően.  Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

 

6. Garancia:

A terméken keletkezett varrás-, vagy fémszerelék szakadási hibáért Bibiart Bags a vásárlástól számított 6 hónapon belül garanciát vállal. Azt díjtalanul megjavítja. A garancia nem rendelkezik a nem rendeltetésszerü használatból eredő károkra.

 

Jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

bottom of page